คอมพิวเตอร์มือสอง ขายคอมพิวเตอร์ใหม่ล่าสุด ราคาคอมพิวเตอร์มือสองและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพดี พร้อมส่งตรงถึงบ้าน ร้านซ่อมคอมดอทเน็ตจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

ค้นหาสินค้า/บริการ

 
HomeProductPromotionwebboard
sign up
Trace view cart
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
 
page : 1 |
โปรแกรมสต๊อกเอสเอ็มอี Stock SME V.1
 
 
โปรแกรม Stock SME V.1
เป็นโปรแกรมระบบงานขายสินค้าและสต๊อกสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise : SMEs) พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน แต่ได้ข้อมูลรายละเอียดที่ครบถ้วน   มีระบบรับสินค้าเข้า ขายสินค้า/ตัดสต๊อกสินค้า รับคืนสินค้า สามารถเช็คยอดสินค้าคงเหลือได้อย่างรวดเร็ว สรุปยอดสินค้าเข้า-ออก รายงานรายวัน/รายเดือน/รายปี สินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้ รองรับสแกนบาร์โค๊ดสินค้า พิมพ์บาร์โค๊ดสินค้า ระบบสำรองฐานข้อมูล สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้ผู้ใช้หลายระดับ รองรับระบบ Lan ซึ่งสามารถใช้งานพร้อมๆ กันหลายๆ เครื่องในระบบ Network เดียวกัน ฯลฯ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมสต๊อกเอสเอ็มดี Stock SME

   

 สารบัญ

โปรแกรม Stock SME V.1 1
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 5
ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 8
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลในวงแลน(Lan) 11
การทำ Map Network Drive ไปยังเครื่อง Server 13
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน Map Network Drive 14
ขั้นตอนการเปิดใช้งานโปรแกรม 16
Login เข้าใช้งานโปรแกรม Stock SME V.1 17
ข้อมูลหลัก 17
ข้อมูลผู้ประกอบการ 18
ข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม 19
ขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งานใหม่ 19
ขั้นตอนการแก้ไขผู้ใช้งาน 19
ขั้นตอนการลบผู้ใช้งาน 20
ข้อมูลสินค้า 20
ขั้นตอนการเพิ่มสินค้าใหม่ 21
ขั้นตอนการแก้ไขสินค้า 21
ขั้นตอนการลบสินค้า 21
ข้อมูลลูกค้า 22
ขั้นตอนเพิ่มรายชื่อลูกค้า 23
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลลูกค้า 24
ขั้นตอนการลบข้อมูลลูกค้า 24
ตั้งค่าโปรแกรม 25
สำรองฐานข้อมูล 26
ขั้นตอนการสำรองฐานข้อมูล 26
กระชับฐานข้อมูล 27
ลบข้อมูลรายปี 28
ชั้นตอนการลบข้อมูลย้อนหลังรายปี 28
รับสินค้าเข้า 29
ขั้นตอนการรับสินค้าเข้าสต๊อก 30
ขายสินค้า 31
ชั้นตอนการขายสินค้า/ตัดสต๊อกสินค้า 32
ขั้นตอนยกเลิกบิลขาย 36
ออกใบกำกับภาษี 37
ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษี 38
ชั้นตอนการแก้ไขใบกำกับภาษี 38
โอนข้อมูลรายวัน 39
ขั้นตอนการโอนข้อมูลรายวัน 39
ขั้นตอนแก้ไขรายการสินค้าเข้าที่มีปัญหา 40
พิมพ์จ่าหน้าซองที่อยู่ลูกค้า 40
ขั้นตอนการพิมพ์จ่าหน้าที่อยู่ลูกค้า 41
รับคืนสินค้า 43
ขั้นตอนการรับคืนสินค้า 44
พิมพ์รายงาน 44
ขั้นตอนพิมพ์รายงานขายสินค้า 45
ขั้นตอนพิมพ์รายงานยกเลิกบิลขายสินค้า 47
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานรับคืนสินค้า 48
ขั้นตอนพิมพ์รายงานใบกำกับภาษี 49
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ/แก้ไขชื่อบริษัทลูกค้า 50
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานสินค้าขายดี 51
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ 53
ขั้นตอนการพิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ 54
การพิมพ์บาร์โค๊ดสินค้า 56
ขั้นตอนการสั่งซื้อโปรแกรม 61
ขั้นตอนลงทะเบียน Activate โปรแกรม Stock SME V.1 66
การปรับแต่งโปรแกรมเพิ่มเติม 67
ข้อมูลเพิ่มเติม 68
 
 
page : 1 |


© Copy Right by ร้านซ่อมคอมดอทเน็ต, Developed&Design by ปรมาจารย์หนุ่ม